Stříkaná, minerální,
nebo foukaná izolace?

Stříkané, deskové i foukané izolace mají svůj význam při určitém systému v konstrukci. Mají ale i řadu nevýhod. Vždy je důležité posoudit, jaká izolace je tím nejvhodnějším řešením pro vaši stavbu.

Způsob realizace:

Foukané izolace se foukají do dutin konstrukce. Nedá se zkontrolovat, zda je ve všech prostorách střešní konstrukce, obzvláště v těžko přístupných místech (úžlabí, arkýře, střešní okna…). Foukaná izolace často vlivem gravitace sesedá a tím vznikají tepelné mosty. K těmto izolacím musí být vždy použita parotěsná folie z důvodu nasákavosti materiálu.

Minerální izolace: při montáži minerální izolace nelze nikdy docílit 100% celistvosti izolace, tím dochází k tomu, že při 5% netěsnosti v konstrukci při ploše 100 m2 bude 5 m2 nezaizolováno. Z tohoto důvodu vznikají náklady na topení, a v létě se konstrukce přes tepelné mosty přehřívá.

Nasákavost a kondenzace v izolaci

Většina izolačních materiálů na českém trhu, ať už se jedná o stříkané, deskové nebo foukané izolace, jsou z nasákavého materiálu. Z tohoto důvodu musí být vždy použita před izolací v interiéru parotěsná folie (parozábrana), aby ochránila izolaci před vzdušnou vlhkostí. Je však nereálné, aby parotěsná folie byla na 100% těsná. Vždy jsou tam lepené spoje, prošroubované podhledy, elektrické vedení, bodové osvětlení atd. Díky těmto faktorům se vzdušná vlhkost dostává do izolace a dochází ke kondenzaci vzdušných par. Tím se zhoršuje funkčnost a životnost tepelné izolace. Navíc dochází k degradaci a sesedání izolace i samotné konstrukce. 

Nacenění zdarma
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram