Dotace

Aktuálně probíhá několik dotačních programů, které můžete využít pro vaše zateplení stříkanou izolací. Nepromeškejte tak příležitost některý z nich zužitkovat. 

Zelená úsporám

Nejefektivnější dotační program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách určených pro trvalé bydlení. Dotace se zaměřuje na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných a bytových domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projektovou dokumentaci. Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory.

Žádat mohou vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (řadové domy), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. 

Na rodinný dům můžete získat až  950 000 Kč, nejvýše však 50 % z celkových způsobilých výdajů (60 % v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji). 

Žádat lze před zahájením, během nebo po dokončení prací. 

Zelená úsporám Light

Program je určen pro vlastníky rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy. Podporuje snadno realizovatelná a časově nenáročná zateplení menšího rozsahu s cílem zajistit rychlou úsporu energií lidem nejvíce ohroženým energetickou chudobou.

Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 a také vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Podmínkou čerpání je, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. 

Peníze se vyplácí předem a lze získat až 100 % realizačních výdajů. 

Oprav dům po babičce

Nový dotační program nabízí domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Jeho cílem je podpora využití zástavby starších rodinných domů (nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení).

Žádat mohou vlastníci rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní. 

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace důkladného, tzv. optimálního zateplení, kterým dosáhnete požadovaných energetických úspor. 

Lze získat až 1 milion korun, přičemž dotace vám pokryje až 50 % způsobilých výdajů. Bonus na každé nezaopatřené dítě a bonus 10 % pro domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem.

Peníze lze získat zálohově předem. 

Chci vědět více
Nacenění zdarma
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram