Jak funguje izolace ICYNENE

Zajímá vás, jak izolace ICYNENE funguje? Jedná se o nejčastěji pokládanou otázku našich zákazníků. Proto jsme sestavili tohoto průvodce, abychom vám izolaci ICYNENE představili.
Pojďme se na to podívat zblízka.
Znáte rčení: Nezajímejte se o vzhled, může klamat. ICYNENE je zpočátku v kapalné formě, při aplikaci až 100 násobně expanduje a vyplňuje každý otvor a skulinu v konstrukci.
Jaké jsou výhody izolace ICYNENE v praxi?

Nacenění zdarma
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram